Februari

Den 26 februari publiceras utredningens reviderade förslag på hemsidan.

Den 6 februari lämnas utredningen över till styrgruppen för Västsvenska Paketet och förslaget publicerades på hemsidan.

Den 6 februari publiceras hemsidan med ny avsändare – Västsvenska Paketet.

Backautredningen-PBJ-500p-W

1 februari mottagning på Selma Center

Januari

Närmare 1 200 förslag och synpunkter kokades ner till tio förslag som ska lämnas till styrgruppen för Västsvenska Paketet.

Förslagen som arbetats fram med er hjälp under utredningen presenterades här på hemsidan och på Selma Center. Den 10 – 11 januari hade vi öppet hus på Selma Center, där berörda välkomnades att kommentera och komplettera förslagen.

Här kan du läsa förslagen

31 januari – 1 februari öppnar vi för sista gången mottagningen på Selma Center.

Under fredagen 31 januari är ni välkomna mellan kl 12-16 och under lördag 1 februari mellan kl 10-14.

December

Samtal13dec

Samtal i Backa Folkets Hus 13 december

Sammanställning av inkomna synpunkter från berörda. Arbetet startade 5 december med att sammanställa 25 olika perspektiv.  Här kan du se ett utkast på perspektivarbetet.

Rapport om handelns utveckling i Göteborgsområdet före och efter trängselskattens infördes

Handel och trängselskatt, kvartal  1 – läs mer här

Återkoppling

13 – 14 december möttes utredningens personal boende och näringslivsrepresentanter från Backa i Backa Folkets Hus och på Selma Center. Besökarna ombads tillföra utredningen hur de påverkats hittills och hur de skulle vilja påverka trängselskatten i Backa-området.

SkyltarSamtal13dec

Anslag i Backa Folkets Hus den 13 december. Båda foton: Asbjörn Hanssen

November

Olika kommunikationsinsatser genomfördes med syfte att få in synpunkter och förbättringsförslag från backabor och andra berörda såsom näringslivsrepresentanter och yrkesverksamma i Backa. Till exempel publicerades denna hemsida, en specifik e-postadress för utredningen, grupputskick till 30 000 hushåll och 1 300 företag på norra Hisingen. Samt affischering i området.

En telefonenkät genomfördes – 722 telefonintervjuer 5-12 november. Resultatet kan du se här.

Inhämtning av synpunkter och förslag från berörda kan du läsa här.

Vid sju olika tillfällen hade utredningen personal på Selma Center för ta emot muntliga förslag och synpunkter.