Beslutsprocessen om att ändra trängselskatten i Backa går vidare

9 maj, 2014

Den 10 april förordade styrgruppen för det västsvenska paketet att ett undantag för boende och företagare i Backa på Hisingen ska införas. Bilägare i Backa, Bäckebol, Tagene och Kärra ska inte betala trängselskatt när de passerar betalstationerna som finns mellan Backa och E6 respektive Tagene. Styrgruppen företräder de fem parterna i det västsvenska paketet. Nästa steg i beslutsprocessen var att varje inblandad part formellt måste besluta inom respektive organisation om att de stödjer förslaget. Först därefter kan Göteborgs stad och Trafikverket skicka ett brev till regeringen med önskemålet om att Regeringen tar förslaget till Riksdagen för slutligt beslut.
Parterna i det västsvenska paketet är Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland, Västra Götalandsregionen och staten genom Trafikverket.

Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsstyrelse beslutade idag den 9 maj på samma sätt som styrelsen för Region Halland gjorde den 30 april att ställa sig bakom det förslag om att revidera trängselskattesystemet som styrgruppen förordade 10 april. Västra Götalandsregionen tar ställning den 20 maj. Inom Trafikverket pågår också en beslutsprocess.

Inom Göteborgs stad har frågan behandlats av kommunstyrelsen den 30 april och därefter av kommunfullmäktige igår den 8 maj. Kommunstyrelsen stödjer styrgruppens förslag och en majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter gör detsamma. Snabbprotokollet från fullmäktigemötet igår visar att omröstningen slutade med 71 röster för kommunstyrelsens förslag (vid mötet deltog 81 KF-ledamöter), Representanterna från Vägvalet reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande. Representanterna från KD samt Carl Ek (-) och Marie Louise Karlin (-) valde att inte delta i beslutet. Omröstningen skedde efter 40 minuters debatt.

Den som önskar kan se debatten i efterhand via inspelningen som finns på goteborg.se. Här är länken till filminspelning från kommunfullmäktigemöte den 8 maj. Trängselskatteärendet (ärende nr 13) börjar 2 tim 35 min 45 sek in i inspelningen. Ärendet avslutas med votering ungefär 3 timmar och 15 minuter in i filmen. Handlingarna som kommunfullmäktige tagit ställning till den 8 maj 2014 finns här.

Tidsplanen att få iväg hemställan till regeringen senast den 1 juni 2014 verkar därmed hålla. När brevet gått iväg är beslutsfattandet om trängselskatten i Backa över på lokal och regional nivå. Ärendet har därmed förts över till den nationella nivån. Regering och Riksdag ska behandla och besluta om förslaget innan det är lagligt att genomföra förändringen.

Beslut om Backa närmar sig

21 mars, 2014

– Kommer det fram nya infallsvinklar och argument, som inte tidigare fångats, ska vi beakta och värdera dem i den fortsatta utredningen, säger Carl Bartler som också betonar att de tidigare förslagen inte helt är lagda åt sidan. De kan komma att aktualiseras igen.

Läs artikeln i Göteborgs Stads webbtidning Vårt Göteborg.

21 mars: Se de fyra förslagen på Selma Center

20 mars, 2014

1200 förslag och synpunkter blev 17. Nu är de fyra.

Du kan läsa beredningsgruppens förslag på hemsidan.

På Selma Center kan du även se vilka förslag som anses mindre bra – och få veta varför.

Välkommen till Selma Center torsdag 20 mars kl. 12–19 och fredag 21 mars 12–16

Styrgruppen bedömer att en förändring sannolikt behövs

6 februari, 2014

På torsdagen överlämnades utredningen om betalstationer i Backa till styrgruppen för Västsvenska paketet. Styrgruppen bedömer att en förändring sannolikt behövs. Nu vidtar arbetet med att värdera de alternativ som utredningen har identifierat.

Uppdraget var att leta efter åtgärder på östra Hisingen för att minska negativa effekter av trängselskatten för boende och näringsidkare i Backa och Bäckebol. Det ingick inte i uppdraget att rangordna alternativ.
Underlaget beskriver konsekvenserna av hela 16 alternativ till dagens placering av betalstationerna. Nu överlämnas materialet till parterna i Västsvenska paketet för värdering.

– Det är ett omfattande och utmärkt utredningsmaterial. Nu kommer vi att gå igenom materialet. Vi är angelägna att komma fram fort och har ambitionen att ha ett gemensamt förslag före sommaren, säger styrgruppens ordförande Torbjörn Suneson vid Trafikverket.

De boende i Backa framför via utredarna att de verkligen vill ha en förändring, är otåliga och uppmanar styrgruppen att återkomma till Selma Lagerlöfs Torg med information när det finns ett fåtal alternativ kvar.

– Många av Backaborna ställer upp på trängselskatten, det är utformningen de är kritiska till, säger Per Bergström Jonsson som har lett utredningsarbetet.