Bakgrund

När trängselskattesystemet utreddes 2009 – 2011 diskuterades många alternativ av placeringen av trängselskatteportalerna. Riksdagen beslutade i maj 2010 om ett system där en större del av Hisingen låg innanför trängselskatteområdet, men beslutet ändrades och ett nytt beslut togs 2011. Ändringarna var dels flerpassageregeln att man betalar avgift vid första passage genom en trängselskatteportal och därefter får passera trängselskatteportaler flera gånger under en begränsad tidsperiod och dels ett resultat av Hisingsbornas önskemål om att kunna komma till Backaplan utan att betala trängselskatt.

I samband med införandet av trängselskattesystemet har det varit många och starka yttringar från befolkning och näringsidkare på Hisingen, främst i Backa och Bäckebol. I mars 2013 beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att begära att samverkansorganisationen för Västsvenska paketet skulle genomföra en utredning om trängselskattesystemets utformning i Backaområdet.
Läs här om utredningen

 

Utredningens e-postadress: trangselskatt.backa@trafikkontoret.goteborg.se