Vad är en utredning?

En utredning är ett underlag som ska ge beslutsfattarna verktyg för att kunna ta bättre beslut. Utredningar görs oftast av tjänstemän som är anställda av staten eller kommunen. En utredning ska vara opartisk och utredarna ska belysa frågorna ur olika vinklar. Utredarna lämnar sitt underlag till politikerna för beslut. Utredningen om trängselskattesystemet i Backa ska vara klar och överlämnas till styrgruppen för Västsvenska paketet 6 februari 2014.

Utredningens väg till beslut
Utredningen är omfattande och det är många steg tills ett beslut kan tas. För att beslutsunderlaget ska bli komplett behövs medborgarnas synpunkter. Beslut om trängselskatteportalernas placering eller andra ändringar kan bara tas av Riksdagen. Läs mer här om utredningens väg till beslut

Vi kan inte föreslå att ta bort trängselskatten
I utredningen ingår inte uppdraget att utreda om trängselskatten ska finnas kvar eller inte. Det är alltså ingen idé att föreslå att trängselskatten tas bort.

Här kan du läsa alla inkomna förslag

Här kan du läsa utredningens uppdrag

Här kan du läsa revideringen av utredningens uppdrag