#551

1 december, 2013

Jag har ett förslag där man flyttar betalstationen till avfarten. Så kör du av motorvägen så får du betala men det kostar inget att åka tvärsöver motorvägen. Man kan åka till Bäckebol eller Stigs Center från Backa utan att betala.
I annat fall kan Backaborna slippa åtminstone betala vid en av överfarterna vid motorvägen. Jag ska inte betala skatt när jag åker till Bäckebol eftersom inte frölundaborna behöver det för att åka och shoppa. Ej rättvist mot företagarna i Bäckebol.
Egentligen tycker jag att alla som är i arbetsför ålder, dvs 20-65 och har ett arbete kan betala en extra avgift eftersom det inte bara är bilisterna som ska få förbättringar utan cyklister, tågtrafikanter och fotgängare. Pensionärerna och arbetslösa har det tufft med pengarna ändå.

#550

1 december, 2013

Det är helt omotiverat att sätta betalstationerna vid överfarterna för att bli av med ”smittrafiken” Det räcker med att sätta dom vid avfarterna från motorvägen. Det har man gjort i Stockholm på de ställen där det är motiverat. Och blir man orolig för ”smittrafiken” så behöver man inte vara det, inga åker Litteraturgatan i onödan med alla farthinder. På Tagenevägen stör den ju bara man ska återvinningen och det är för alla inte bara Backaborna. Inte kunna åka norrut utan att betala är ju huvudlöst, det är bara för att få in så mycket pengar som möjligt. Det räcker sedan att ha stationer vid infarterna till tunneln.

#549

1 december, 2013

Det skall inte vara en avgift när man åket norr ut.

Betalstationerna skall bara vara på påfarterna inte innan.

Kallebäcks Betalstationerna måste väck.knappast mot centrum.

#548

1 december, 2013

Sammanfattning av samtal på Selma Center med 2 boende.
Jag jobbar i Kärra och känner mig helt instängd. Jag kan bara åka till Backaplan. Det är för många kameror just här ute i Backa. Kollektivtrafiken funkar inte så bra. Det är många byten. Ibland behöver man ta bilen. Någon av de kameror som sitter längst norrut skall tas bort så att man kan ta sig över till andra sidan.

#547

1 december, 2013

Sammanfattning av samtal på Selma Center med 1 boende i Backa.
Jag är mot trängselskatt och vill ha en folkomröstning. Det finns en orättvis fördelning gentemot andra delar av staden. Om det skall finnas över huvud taget skall det bara vara i centrala stan.
Jag har sålt min bil fastän att jag behöver den och förlorat en massa pengar på affären för att jag inte har råd längre. Det kostar ju också jätte mycket i administrationsavgifter. Det påverkar också handeln att de har placerats som de har. Folk förlorar sina arbeten om affärerna går dåligt. Vi kan inte röra oss någonstans och bara vi skall över vägen så måste vi betala. Det finns också en dubbelmoral vad gäller miljöfrågan. Folk åker runt på småvägar och släpper ut mer t.ex.
Ta bort alla här ute och ställ i centrum istället och på infarten till centrum.