Västsvenska Paketet handlar om framtiden

Västsvenska paketet är ett långt samhällsbygge som ska bidra till en attraktiv, hållbar och växande region. I paketet ingår en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar som är nödvändiga för att ett växande Göteborg ska kunna möta framtiden på ett hållbart sätt.

I Västsvenska paketet ingår också trängselskatt. Syftet med trängselskatten är att ge bättre framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet.

Vilka är det som ansvarar för paketet?

Det är ett samarbetsprojekt där Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad, Region Halland samt Trafikverket (huvudman i projektet) avtalar om samarbete. Västtrafik samordnar och upphandlar kollektivtrafiken och Transportstyrelsen ansvarar för trängselskatten.

Här kan du läsa mer om Västsvenska Paketet

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev från Västsvenska Paketet